Ga naar hoofdinhoud

WILT U OOK “BAAS OVER EIGEN STERVEN” ZIJN?

STEUN LAATSTE WIL!

Het Steunfonds Laatste Wil ondersteunt initiatieven die de verkrijgbaarheid van laatstewilmiddelen mogelijk willen maken. Met uw steun gaat dat een stuk sneller. Met een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage, klein of groot. Als donateur ontvangt u ook onze nieuwsbrief.

Hier kunt u zich aanmelden als donateur.

EENMALIGE DONATIE OF GROTE GIFT

U kunt daarin bijdragen door uw donatie of gift over te maken op IBAN NL70 INGB 0009 446 948 t.n.v. Steunfonds Laatste Wil te Oosterbeek. Voor donaties en schenkingen vanuit het buitenland: BIC INGBNL2A.

Wij willen u graag bedanken voor uw (grote) gift en de ontvangst daarvan bevestigen, maar dat kunnen we alleen doen als uw naam en adres al bij ons bekend zijn. Is dat nog niet het geval, stuur ons dan een email met uw naam, adresgegevens en IBAN.

PERIODIEK SCHENKEN MET DANK AAN DE FISCUS

Met een periodieke schenking regelt u voor minimaal de komende vijf jaar uw steun. Uw bijdrage is daarmee volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. U helpt het Steunfonds (en uzelf) dan voor minder geld, of mooier nog, u kunt méér geven voor hetzelfde geld. Hoe werkt het?

STEUNEN VIA UW TESTAMENT

Wij krijgen vragen of het Steunfonds ook in een testament opgenomen kan worden als begunstigde. Dat roept bij ons tweeledige gevoelens op. Wij hopen dat u nog lang, gelukkig en gezond, geniet van uw bezittingen. Maar ook op lange termijn is uw steun van harte welkom. Dus ja, u kunt ons in uw testament benoemen als erfgenaam of voor een legaat. Meer weten?

GEEN ERFBELASTING!

Het Steunfonds Laatste Wil hoeft als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geen erfbelasting te betalen. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede komt aan onze doelstellingen.

STEUNEN VIA UW BEDRIJF, STICHTING OF FONDS

Het Steunfonds is ook blij met andere vormen van steun via andere kanalen. Uw bedrijf, stichting of fonds kan ons in nature of met expertise helpen.  Een gift of schenking (al dan niet anoniem) stellen wij bijzonder op prijs (zie ook EENMALIGE DONATIE OF GROTE GIFT). Meestal is het zinvol om van tevoren te overleggen over de vorm van uw bijdrage en de besteding daarvan. Neem daarvoor s.v.p. contact op met ons servicecentrum. Onze adviseur bijzondere giften neemt dan graag snel contact met u op.

Back To Top