Skip to content

Onze drijfveer

Wij zijn bijzonder nieuwsgierig “hoe ‘t zit”. Hoe wordt er in Nederland gedacht en gehandeld ten aanzien van  het zelfgekozen levenseinde. Door dit beter te snappen kunnen wij met respect voor een ieder onze missie  effectiever realiseren.

Ons onderzoek richt zich vooral op de praktijk van alle dag: op ervaringen en opvattingen die Nederlanders hebben en hoe die zich ontwikkelen. Resultaten van onderzoek kunnen leiden tot nieuwe activiteiten in het kader van onze missie. Het meeste onderzoek zal praktijkgericht zijn. De reden hiervan is dat we niet in eerste instantie op zoek zijn naar wetenschappelijke bewijzen voor zaken die we nastreven. Wel realiseren we ons dat de wetenschap in toenemende mate interesse toont voor de onderwerpen waar wij mee bezig zijn. Wij verwelkomen dergelijk onderzoek. Waar mogelijk willen wij ook materiaal beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek van derden. Tevens hebben wij de mogelijkheden onderzoek financieel te ondersteunen.

Onze programma’s

We hebben een viertal programma’s benoemd.

1. Ontwikkelingen in de samenleving
Welke relevante maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op de discussie over het zelfgekozen levenseinde? Hoe ontwikkelen opinies zich binnen verschillende groepen, welke politieke opvattingen leven er en wat gebeurt er in andere landen?

2. Humane laatstewilmiddelen
Welke humane ‘laatstewilmiddelen’ kennen we en hoe is de beschikbaarheid daarvan? Welke risico’s kennen de verschillende middelen, kunnen we die wegnemen of beperken? Wat zijn mogelijkheden voor betrouwbare levering en veilige opslag?

3. Individuele afwegingen en keuzes
Welke individuele vragen spelen er rondom het zelfgekozen levenseinde? Hoe bereiden mensen zich er op voor, op welke wijze voltrekt zich het levenseinde en welke zaken spelen er na het overlijden? Wie zijn erbij betrokken en welke effecten heeft dat?

4. Emanciperende interventies
Welke interventies zijn behulpzaam bij het emancipatie vraagstuk van het zelfgekozen levenseinde? Hoe spreken we er respectvol over met elkaar, op welke momenten is een gesprek dienstbaar en voor welke groepen in de samenleving?

Ons aanbod

Wij nodigen iedereen uit om uit te zoeken ‘hoe ’t zit’. Bovengenoemde onderwerpen zijn een greep uit de mogelijkheden. Heb je zelf een onderwerp waarvan je denkt dat het in ons aandachtsgebied thuishoort, zoek dan contact met ons.

Wil jij of je organisatie met ons meedoen, dan bieden wij het volgende:

  • Financiële middelen om onderzoek uit te voeren.
  • Samenwerkingsmogelijkheden met collega onderzoekers en onderzoeksinstituten.
  • Onderzoekers die helpen tot onderzoeksvoorstellen van hoge kwaliteit te komen.

Daarnaast bieden wij onderzoekers toegang tot:

  • Onderzoeksinstrumenten zoals fora, online dialoog, vragenlijsten.
  • Toegang tot een grote groep Nederlanders die welbewust hebben gekozen voor een levenseinde in eigen regie.
  • Data die deze organisatie periodiek verzamelt over opinies in de Nederlandse samenleving t.a.v. het zelfgekozen levenseinde.

Aanvraag tot financiële ondersteuning van onderzoek

Is je idee voor onderzoek van dien aard dat financiële steun nodig is? Op de pagina Aanvraagprocedure lees je hoe je een aanvraag tot financiële ondersteuning van onderzoek kunt indienen.

Vragen?

Wij waarderen het als je voorafgaand aan het indienen van een onderzoeksvoorstel contact met ons zoekt om af te stemmen. Daartoe, of voor het stellen van vragen over ons aanbod kan je via deze link met ons in  contact  komen.

Heb je een voorstel of vraag?

Stuur jouw idee in!

Back To Top