Skip to content

Beoordelingscriteria aanvragen financiële bijdrage

 • Het ingediende project levert een duidelijke bijdrage aan de doelstellingen van het Steunfonds Laatste Wil.
 • Het ingediende project respecteert alle Nederlandse wet- en regelgeving en houdt zich aan professionele codes die van toepassing zijn op de uit te voeren werkzaamheden.
 • Het ingediende project respecteert meningen en belangen van individuele burgers en organisaties die op enigerlei wijze betrokken zijn.

Overige criteria

 • Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project.
 • Uit de aanvraag dient helder af te leiden te zijn op welke wijze het project een bijdrage levert aan de missie van het Steunfonds Laatste Wil.
 • Uit de aanvraag dient helder af te leiden te zijn wat de meerwaarde van het project is.
 • Het project dient voldoende concreet te worden omschreven (doel, doelgroep, aard/inhoud project).
 • De aanvrager dient in de omschrijving van het project aan te geven of er referentieprojecten zijn.
 • Bij het project dient een goed onderbouwde en gespecificeerde begroting te worden gevoegd, evenals een overzicht van de beoogde dekking van de kosten (dekkingsplan).
 • Van belang wordt geacht of en voor welk bedrag reeds elders financiële steun voor het betreffende project werd verkregen of aangevraagd.
 • De aanvragende organisatie dient bij voorkeur een eigen (financiële) bijdrage aan het project te doen.
 • Inhoud en opzet van het project moeten voldoende kwaliteit hebben. Daarbij wordt gekeken naar zaken als: voldoende concretisering, praktische haalbaarheid en kosten/baten.
 • Na afloop van het project dient de instelling inhoudelijk en financieel verantwoording af te leggen aan het fonds.

Heb je een voorstel of vraag?

Stuur jouw idee in!

Back To Top