Skip to content

Steunfonds Laatste wil stelt als voorwaarde aan een toekenning onder meer dat na afronding van het project een inhoudelijke en financiële rapportage over het project wordt aangeleverd.

Verantwoording

Voor de verantwoording dient gebruik gemaakt te worden van het Formulier verantwoording en evaluatie projecten. Door de vragen op dit formulier door de aanvrager/uitvoerder te laten beantwoorden krijgt het fonds inzicht in de mate waarin doelstellingen en resultaten zijn bereikt, de uitgevoerde activiteiten, de doelgroep die is bereikt met het project, de wijzigingen die hebben plaatsgevonden t.o.v. het oorspronkelijke plan en de belangrijkste lessen die zijn geleerd tijdens de uitvoering van het project.

De financiële verantwoording over de financiële bijdrage dient te bestaan uit een overzicht van de gerealiseerde kosten afgezet tegen de oorspronkelijke, dan wel de laatst goedgekeurde begroting door het Steunfonds Laatste Wil. Bij uitgaven van meer dan € 250,- dient een kopie factuur te worden meegestuurd met de financiële rapportage. De rapportage dient voor akkoord ondertekend te worden door een daartoe erkend en bij de KvK geregistreerd persoon binnen de organisatie.

Meerjarenprojecten

Wanneer Steunfonds Laatste Wil voor meerder jaren een financiële bijdrage toekent aan een project, dan wordt na het einde van elk jaar een schriftelijk verslag over de voortgang van het project en een schriftelijke verantwoording over de besteding van de financiële bijdrage verwacht. Aan de hand van dit verslag en deze financiële verantwoording bepaalt het bestuur van het fonds of de financiële bijdrage gecontinueerd kan worden.

Formulier

Voor de verantwoording dient gebruik gemaakt te worden van het Formulier verantwoording en evaluatie projecten. Stuur het ingevulde en ondertekende verantwoordingsformulier naar [email protected]

Heb je een voorstel of vraag?

Stuur jouw idee in!

Back To Top