Skip to content

Wat doen we samen met u?

Steunfonds Laatste Wil heeft als missie het bevorderen en (financieel) ondersteunen van initiatieven gericht op:

  • Het vervullen van de behoefte aan een legaal en humaan werkend laatstewilmiddel, waarmee het zelfverkozen levenseinde volledig in eigen regie kan worden uitgevoerd.
  • Respect en acceptatie in onze samenleving voor hen die voor deze autonome route kiezen.

Wij kunnen dat doen dankzij uw donaties en schenkingen. Coöperatie Laatste Wil is een van onze belangrijke partners en wij ondersteunen een deel van hun activiteiten. We steunen campagnes, onderzoeken en projecten. Ook andere organisaties en (wetenschappelijke) onderzoekers kunnen op onze steun rekenen. Het Steunfonds zoekt vooral naar samenwerking. Dat helpt ons om ons doel te realiseren. Gelukkig staan wij er niet alleen voor.

Het steunfonds ziet vooral op de volgende gebieden haar taak:

  • U van goede informatie voorzien
  • Wetenschappelijk en technisch onderzoek beschikbaar maken
  • Ontdekken wat wel en niet kan binnen de wet
  • De politiek uitdagen tot debat
  • Luisteren naar opvattingen in de samenleving
  • Doorgronden hoe mensen tot een keuze komen
Klik hier om te lezen hoe we dit doen
Back To Top