Skip to content

Het Steunfonds ziet vooral op de volgende gebieden haar taak:

U van goede informatie voorzien

U heeft baat bij een breed pakket aan informatie over alle aspecten die een rol spelen bij een zelfgekozen levenseinde. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Persoonlijke afwegingen en motieven die een rol spelen.
  • Religieuze, politieke en maatschappelijke opvattingen t.a.v. het zelfgekozen levenseinde.
  • Mogelijkheden om een zelfgekozen levenseinde in eigen regie op humane wijze te effectueren.
  • Verkrijgbaarheid van laatstewilmiddelen.
  • Voor- en nadelen van de verschillende laatstewilmiddelen
  • Relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie.

Hiermee kunt u zelf een weloverwogen keuze maken over uw levenseinde.

Wetenschappelijk en technisch onderzoek beschikbaar maken

Er zal nog veel onderzoek moeten worden gedaan naar beschikbare laatstewilmiddelen en hun werking. Vragen over de risico’s van deze middelen en de mogelijke beheersing van die risico’s kunnen niet onbeantwoord blijven. Het ontwikkelen van sluitende en veilige logistieke systemen voor de productie en distributie van middelen staat nog in de kinderschoenen. Er wordt veel kennis gevraagd over mogelijkheden om misbruik en ondoordacht gebruik tegen te gaan.

Ontdekken wat kan en niet kan binnen de wet

Iedereen zoekt naar legale manieren om laatstewilmiddelen te verkrijgen. Deskundigen zien daarvoor binnen de bestaande wetgeving mogelijkheden en ook internationale verdragen bieden aanknopingspunten. Het Steunfonds biedt ondersteuning aan individuen en organisaties die de juridische “uitdagingen” aan willen gaan en mogelijk proefprocessen of proeftuinen willen starten.

De politiek uitdagen tot debat

In de Tweede en Eerste Kamer wordt beslist over nieuwe wetgeving. Daar dient de stem van de samenleving te klinken en leiden tot nieuwe wetten. Wetten die ervoor moeten zorgen dat het recht om zelf te beslissen werkelijkheid wordt. Om hier te komen zullen we het debat moeten aangaan over de huidige wetgeving. Middels overleg, stille lobby en publieke campagnes kunnen we dit debat aanzwengelen.

Luisteren naar opvattingen in de samenleving

Mensen die om persoonlijke redenen kiezen voor een zelfgekozen levenseinde, in eigen regie, treffen in hun omgeving vaak zowel begrip als onbegrip over hun opvattingen. De mensen die een zelfgekozen levenseinde voorstaan dienen een stem krijgen. Hun opvattingen dienen uit te nodigen tot debat in het publieke domein met hen die niet voor een autonome route kiezen. Een debat met respect voor elkaars opvattingen en elkaars rechten.

Doorgronden hoe mensen tot een keuze komen

Onderzoek naar betrokkenen en hun keuzemotieven is van groot belang. Inzicht in de aard en omvang van de groep mensen in de samenleving die een zelfgekozen levenseinde – in eigen regie – overweegt helt de emancipatie. Maar ook onderzoek naar de wijze waarop mensen het zelfgekozen levenseinde ten uitvoer brengen levert veel nieuw inzicht. Inzicht in de kwaliteit daarvan en de gevolgen ervan voor naasten.

Ondersteuning voor deze belangrijke activiteiten kunnen wij alleen geven met uw steun en bijdragen.

Word donateur

Heb je een voorstel of vraag?

Stuur jouw idee in!

Back To Top