Skip to content

Over het proces tegen de staat

De Coöperatie Laatste Wil heeft op 9 april 2021 een dagvaarding uitgebracht aan de Staat der Nederlanden. Er wordt de rechtbank gevraagd om uit te spreken dat de Staat onrechtmatig handelt door burgers een menselijk levenseinde in eigen regie te onthouden. Dit wordt gedaan namens 30 individuele eisers en de Coöperatie Laatste Wil.

30 eisers en Coöperatie Laatste Wil (CLW) hebben de Staat gedagvaard omdat de Staat

  • onrechtmatig handelt door zijn burgers het recht op waardig sterven in eigen regie te onthouden,
  • hulp bij zelfdoding en de onverkorte handhaving daarvan handhaaft,
  • de verkrijgbaarheid van een laatstewilmiddel belemmert,
  • naasten bij, en na, het zelfgekozen levenseinde criminaliseert.

De rechtbank wordt gevraagd te oordelen dat de Staat onrechtmatig handelt. De politiek is vervolgens aan zet, zoals dat hoort in een rechtstaat, om de wet aan te passen.

Op 10 oktober 2022 zal de eerste zitting plaatsvinden.

Wat doet het Steunfonds?

Voor zolang het duurt, financiert Steunfonds Laatste Wil een belangrijk deel van de kosten die worden gemaakt voor het proces tegen de Staat. Wij ondersteunen de eisers en de kosten die door de eisers gemaakt worden tijdens het proces. In tijd en middelen is een juridisch proces kostbaar. De middelen die we verkrijgen van onze donateurs worden ingezet om professionele hulp in te schakelen van advocaten.

Hoe kan ik helpen?

U helpt direct aan het proces tegen de staat door donateur te worden. U kunt ook helpen door bij te dragen aan de andere initiatieven die we ondersteunen en de projecten die nog gedaan moeten worden.

Word donateur Bekijk andere initiatieven

Heb je een voorstel of vraag?

Stuur jouw idee in!

Back To Top