Skip to content

“Voor mijn pensionering timmerde ik als vroedvrouw aan de weg voor het behoud van de thuisbevalling in Nederland, maar vooral voor het behoud van het recht op een humane en niet gemedicaliseerde bevalling. Mijn lidmaatschap van de NVVE heb ik opgezegd omdat die naar mijn idee te weinig uitgaat van autonomie bij een zelfgekozen levenseinde en teveel leunt op de medische stand. Binnen de NVVE zat ik in de werkgroep Autonome Route, een voorloper van de coöperatie.

Ik zie het als onwil dat de overheid geen middel beschikbaar stelt voor een humane en zachte dood voor mensen die zelf een einde aan hun leven willen maken. De overheid verschuilt zich achter het argument van angst voor misbruik van zo’n dodelijk middel. De middelen die bij euthanasie worden gebruikt, kunnen in een pil of een drankje worden verwerkt tot een humaan middel. Denk aan de hypothetische pil van Drion. Euthanasie is afgeleid van het oud-Grieks, betekent een goede dood; eu is goed en thanatos is dood. De overheid kan verstrekking van het bestaande euthanasiemiddel legaliseren via het reguliere kanaal van een apotheek.

Waar een wil is, is een weg. Kijk naar de verstrekking van een ander dodelijk middel: vuurwapens. Wapenbezit en het gebruik ervan is in principe verboden in Nederland. De overheid reguleert dit door de verplichting van een wapenvergunning. Ook voor de verstrekking van een dodelijk middel zijn goede regels te bedenken, maar net alsbij vuurwapens geldt dat je het nooit helemaal waterdicht krijgt. Dit mag geen argument zijn om een laatstewilmiddel te verbieden. Waarom drijft de overheid mensen het illegale circuit in? Waarom moeten mensen zoveel moeite doen om middelen als Pentobarbital of Nembutal in het buitenland te bestellen?

Geboren worden en sterven liggen in elkaars verlengde. Bevallen is loslaten en overgeven, ook bij het sterven is dit belangrijk. Het lijkt alsof mensen niet dood mogen gaan wanneer ze willen. Ik wens iedereen toe om humaan en liefdevol te sterven en niet voor een trein of van een flat te hoeven springen om maar dood te gaan. Ik gebruik nu geen medicijnen en vertrouw erop dat ik doodga van Middel X. Ik heb gelezen dat een uur na het slikken van dit middel de dood intreedt. Ik weet dat ik hoofdpijn en stuiptrekkingen kan krijgen maar hopelijk glijd ik zachtjes weg door de pijnstilling of het slaapmiddel.

Als ik de regie neem over mijn eigen sterven, krijgt mijn partner na mijn dood het hele circus over zich heen van politie, de gemeentelijke lijkschouwer en het OM. De wet maakt een onderscheid tussen ‘natuurlijk overlijden’ en ‘niet-natuurlijk overlijden’. De huisarts die mijn dood constateert, moet dan in zijn verklaring opgeven dat er sprake is van een ‘niet-natuurlijke’ dood. Ik pleit dan ook voor een wettelijk geregelde derde categorie van overlijden, namelijk ‘overlijden in eigen regie’. Het zou nabestaanden een hoop sores schelen. Zij kunnen dan in alle rust bijeen zijn om afscheid te nemen van hun geliefde. Ik ben toe aan sterven als ik een ziekte krijg waarvoor ik me niet wil laten behandelen. En ook als ik niet meer tevreden ben over mijn leven, bijvoorbeeld als ik veel fysieke ongemakken krijg. Ik neem zelf de beslissing om er een einde aan te maken en heb daarvoor geen hulp nodig of een gesprek met professionals. Ik wil geen schouderklopje van deskundigen die beoordelen of ik dood mag. Ik bepaal het zelf, die beslissing laat ik ook niet over aan mijn partner. Hij denkt er net zo over als ik.

Mijn man zou het vreselijk vinden als ik dood wil en wil met alle liefde voor me zorgen, maar hij respecteert mijn doodswens. Ik stap niet uit het leven zonder het hem te vertellen. Hij zal erg verdrietig zijn maar mij niet op andere gedachten brengen. Als het zover is, ga ik op zoek naar het antibraakmiddel Domperidon, pijnstilling en slaapmiddel. Ook ga ik mijn testament nakijken en ik ga mijn begrafenis voorbereiden. Afscheid nemen van mijn dierbaren hoort daarbij. Misschien organiseer ik wel een feestje, wel zo leuk om op die manier afscheid te nemen. Leuker dan op mijn begrafenis waar ik zelf niet bij ben.”

*Magdalena is een gefingeerde naam, echte naam en adres zijn bekend bij de redactie

Back To Top