Ga naar hoofdinhoud

Projectmedewerker cq Onderzoekscoördinator

Het Steunfonds Laatste Wil

Autonomie is in Nederland een belangrijke waarde. Zo ook waar het eigen sterven betreft. Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (70-80%) wil te zijner tijd de vrijheid en de mogelijkheid hebben om zelf het levenseinde te kunnen bepalen, legaal en op een humane wijze. Nederland is (met België) wereldwijd een van de koplopers op het terrein van de Euthanasiewet. Desondanks zijn er ook hier nog te veel schrijnende gevallen. Gevallen die tussen wal en schip raken.

Het Steunfonds Laatste Wil zet zich in om ruimte te creëren voor het uitwisselen van standpunten en ideeën op dit terrein. Dit doet zij door het delen van kennis en informatie, het ondersteunen van onderzoek (ook financieel), en het stimuleren van gesprekken over dit thema in de samenleving en zo mogelijk het op de politieke agenda krijgen hiervan. Het moet een te bespreken onderwerp worden. We staan nog aan het begin van een maatschappelijke discussie. De wens is om het gesprek over dit thema aan te sporen en zodoende te emanciperen. Beoogd resultaat: dat feiten duidelijker worden, inhoud krijgen, dat de publiciteit aangezwengeld wordt en de discussie op gang wordt gebracht. Opdat uiteindelijk ieder de keuze kan maken die hem of haar past.

Het Steunfonds Laatste Wil is gelieerd aan de Coöperatie Laatste Wil – die op haar beurt is voortgekomen uit de Nederlandse Vereniging van Euthanasie – maar opereert onafhankelijk. Het is een relatief jonge organisatie met groeiambitie. Het Steunfonds Laatste Wil heeft als missie het bevorderen en (financieel) ondersteunen van initiatieven gericht op de behoefte aan het beschikbaar zijn van een legaal verkrijgbaar humaan werkend laatste-wil-middel, waarmee het zelfverkozen levenseinde volledig in eigen regie kan worden uitgevoerd en zij die daar voor kiezen worden gerespecteerd.

(Statutair) kent het Steunfonds Laatste Wil de volgende hoofddoelstellingen:

 1. Het bevorderen van voorlichting aan individuele burgers met het oog op een goed onderbouwde mening omtrent en een weloverwogen keuze met betrekking tot een zelfgekozen levenseinde in eigen regie.
 2. Het bevorderen van informatie over beschikbare humaan werkende laatstewilmiddelen en de met betrekking tot die middelen geldende (o.a. medische, juridische en financiële) kaders.
 3. Het bevorderen van begrip voor mensen die kiezen voor het zelf gekozen levenseinde en het ontwikkelen van passende rituelen rondom de effectuering van het zelf gekozen levenseinde
 4. Het mogelijk maken van onderzoek met als doel meer inzicht te verkrijgen in vraagstukken – voor het individu en/of de maatschappij – met betrekking tot het zelfgekozen levenseinde, de uitvoering in eigen regie en de thematiek van legaal verkrijgbare humane laatstewilmiddelen.
 5. Het bevorderen van initiatieven die de wettelijke mogelijkheden voor het zelfgekozen levenseinde in eigen regie willen verruimen en/of de strafbaarheid uitsluiten.
 6. Het bevorderen van informatie, initiatieven en waarborgen met betrekking tot het beperken van het risico van oneigenlijk gebruik of misbruik van laatstewilmiddelen.

Daarbij is het belangrijk om het volgende aan te tekenen: het Steunfonds Laatste Wil ziet het niet als haar missie het zelfgekozen levenseinde te bepleiten. Dit is een ieders eigen keuze, waarop het Steunfonds geen enkele invloed wil uitoefenen. Het Steunfonds streeft wel een samenleving na, waarin mensen die deze keuze maken, deze op een verantwoorde wijze kunnen effectueren.Omdat de stichting nog in een groeifase zijn tot nu toe de meeste taken (buiten die van het bestuur) uitbesteed aan externe partijen. Door de snelle groei in ledental is ook de financiële omvang toegenomen. Zodoende is ruimte ontstaan om te investeren in praktijkgericht onderzoek. In de komende jaren moet deze onderzoekportefeuille verder vorm krijgen. Daartoe zoeken wij een onderzoekscoördinator / projectmedewerker.

Positie Onderzoekscoördinator / Projectmedewerker (16-24 uur)

Taken

 • Tijdens een verkennend onderzoek is er al veel voorwerk gedaan voor deze functie. Daarbij zijn de fundamenten gelegd voor een warm netwerk in de wetenschapswereld. Dit netwerk ga jij verder uitbouwen.
 • Je gaat contacten leggen/ uitbouwen met onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen), hoogleraren en lectoren t.b.v. onderzoek, stages en gastcolleges.
 • Je bevordert onderzoek dat raakt aan het thema van zelfgekozen levenseinde.
 • Waar mogelijk breng je onderzoekers met elkaar in contact en bemiddel je bij uitwisseling van relevante onderzoeksresultaten.
 • Je beoordeelt verzoeken voor financiële ondersteuning van onderzoeken.
 • Waar nodig ondersteun je promovendi / studenten bij hun onderzoek.
 • Je vertaalt onderzoekresultaten naar beleid en uitvoering.
 • De onderzoeksresultaten vertaal je naar het grotere publiek in toegankelijke taal.
 • Als spin in het web houd je de ontwikkelingen bij op dit terrein, zowel nationaal als internationaal. Je brengt in samenwerking met het bestuur de maatschappelijke discussie op gang. Je organiseert bijeenkomsten voor belanghebbenden en belangstellenden. Je regelt proeflessen, organiseert stages, et cetera.

Waarom is dit zo’n leuke functie

 • Je krijgt veel ruimte / vrijheid om initiatieven te ontplooien plus middelen om dit te ondersteunen.
 • Omdat je de eerste medewerker bent en dit een nieuwe functie is, heb je veel invloed op de vormgeving van je eigen functie.
 • Er is al een waardevol netwerk opgebouwd, dat je kunt uitbouwen.
 • Je kunt de spil worden van dit belangwekkende onderwerp in Nederland.
 • De breedte en veelzijdigheid van de taken.
 • Je kunt bijdragen aan en meedenken over de toekomst en groei van de organisatie.
 • Je kunt dit actuele onderwerp verder brengen in de maatschappij, waarbij je relevante thema’s op de kaart kunt zetten.
 • Het is een deeltijdfunctie, zodat er tijd overblijft voor nog een andere (deeltijd) functie.

De ideale kandidaat voor deze functie? Je…

 • hebt een wetenschappelijk werk- en denkniveau, academisch geschoold en hebt 1 of 2 masters in relevante vakken gedaan.
 • bent geïnteresseerd in onderzoek
 • overziet de scoop: je kunt interdisciplinair denken
 • beweegt je makkelijk in de wetenschappelijke wereld
 • omarmt onderwerpen die raken aan thema’s als leven en dood, kwaliteit van sterven, autonomie etc.
 • bent een goede gesprekspartner van wetenschappers
 • bent een verbinder: je kan een (bestaand) netwerk makkelijk uitbouwen
 • vindt het leuk om de spin in het web te zijn
 • ziet kansen en weet deze ook te benutten
 • kunt goed organiseren
 • herkent de thema’s, ziet bruggen of legt deze aan
 • bent goed in zowel de inhoud als in de relaties
 • bent communicatief sterk en taalvaardig (spreken, lezen, schrijven) in Nederlands en Engels
 • weet complexere materie (ook juridische formuleringen) in een voor een breder publiek toegankelijke taal om te zetten
 • vindt het leuk om autoriteit te worden op dit onderwerp.

Heb je belangstelling, stuur een berichtje naar info@steunlaatstewil.nu. Wij nemen dan contact met je op. Reageren kan tot 31 oktober 2022.

Back To Top