Skip to content

Individuele vragen en advies:

Het Steunfonds Laatste Wil zet zich in voor de algemene maatschappelijke acceptatie van de autonome route en de brede verkrijgbaarheid van laatstewilmiddelen. Wij kunnen GEEN individuele vragen beantwoorden of advies geven. Er zijn collega-organisaties die dat veel beter kunnen.

Allereerst:

Er is afgelopen jaren veel literatuur geschreven over een zelfgekozen levenseinde. Wij hebben een selectie gemaakt van boeken die we de moeite van het lezen waard vinden. U vindt deze literatuurlijst in onze kennisbank

Voor individuele hulpvragen kunt u terecht bij onderstaande collega-organisaties:

NVVE

De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde, een vereniging met 167.000 leden, geeft haar leden individuele informatie en advies bij keuzes over het levenseinde; schriftelijk, telefonisch of via een huisbezoek van een consulent. De NVVE verstrekt wilsverklaringen, houdt onderzoek en ondersteunt en faciliteert initiatieven rond het zelfgekozen levenseinde. Meer info: www.nvve.nl . Bij de NVVE werken geen artsen of hulpverleners. NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam, Tel.: 020-620 06 90.

Expertisecentrum Euthanasie (voorheen Levenseindekliniek)

Als uw eigen arts weigert mee te werken aan euthanasie of hulp bij zelfdoding te verlenen kunt u een beroep doen op de artsen van het Expertisecentrum. Ze helpen mensen met een euthanasieverzoek dat voldoet aan de wettelijke eisen, maar waar de behandelaar het verzoek niet kan of wil honoreren. Meer info www.expertisecentrumeuthanasie.nl.  Postbus 13480, 2501 EL Den Haag, Tel: 070 352 4141 (09:30 –12:00 en 13:30 – 16:30 uur).

Counselling

Diverse counselors kunnen zeer gerichte informatie geven over het bestellen van middelen en dergelijk en zijn daarnaast in staat om op onderwerpen in te gaan die je zelf aandraagt, zoals de vraag of er dierbaren bij het overlijden mogen zijn, of je verklaringen dient op te stellen en veel zaken meer. Allen zetten zich in om je te steunen bij een eigen gekozen levenseinde, in de beschrijvingen hebben we waar mogelijk aangegeven waarin zij zich onderscheiden.

Stichting Levenseinde

Counselors van Stichting Levenseinde Counseling via www.levenseindecounseling.com  of
[email protected] Bel: 06 27353735 (Oost-Nederland) 06-22 84 70 71
(West-Nederland) of 06-51 08 78 18 (Zuid-Nederland).

Stichting De Einder

Voor steun bij een zelf te kiezen levenseinde. Voorziet diegenen die voor de autonome route kiezen van kosteloze standaardinformatie en verwijst diegene die daarbij individuele begeleiding wensen naar stervensbegeleiders die voor hun dienstverlening een bescheiden honorarium in rekening brengen. Meer informatie www.deeinder.nl.  Contact via Postbus 9, 5050 AA Goirle. E-mail: [email protected].

Gon Veltkamp

Gon Veltkamp is levenseindecoach en vertrouwenspersoon, Uilenspiegelstraat 7, 3813 WD
Amersfoort, Tel: 033-472 96 47 of mobiel: 06-45 44 60 09. Info: www.gonveltkamp.nl

Johannes Klabbers

Johannes Klabbers is een post-humanistisch therapeut en geestelijk verzorger opgeleid in
Australië die begeleiding en zorg kan geven bij levenseinde vragen. Boomstraat 5 bis, 3582
KN Utrecht. Tel. 06-57 45 74 30. E-mail: [email protected]. Website: www.johannesk.com.

Heb je een voorstel of vraag?

Stuur jouw idee in!

Back To Top